Propozice

5.ročník INOV-8 Hostýnské osmy – turisticko-běžecký závod jednotlivců a dvoučlenných týmů na 64 km a cca převýšením 3.000m

Start: 13.8.2016 v 8 hod v Rajnochovicích u obecního úřadu

Cíl: Rajnochovice u obecního úřadu

Délka tratě: 64 km a 3.000 m převýšení

Časový limit: 18,5 hodiny, tj. do 14.8.2016, 2.30 hod

Účastnický limit: Max. 500 účastníků

Přihlášky do závodu: Probíhají na internetu pro Registrace jednotlivci/Registrace dvojice I8H8 a ve dvou vlnách. 1. vlna od 6.3.2016 je určena vytrvalým účastníkům Hostýnské osmy, kteří se již zúčastnili 4x Hostýnské osmy. 2. vlna-hlavní bude spuštěna dne 13.3.2016 (neděle) v 8:00 do 24.4.2016 a nebo do naplnění kapacity závodu tj.do 500 účastníků. Případná doregistrace po nezplacených startovných a po nenaplnění Hostýnské stoosmy bude probíhat v druhé polovině dubna - informace bude zveřejněna min.7 dní před spuštěním na webu a facebooku.
Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 16 let. Osoby mladší 18 let musí prokázat, že dokončili alespoň dva závody stejného druhu (tj.trailové, terénní) o min. délce 42 km, přičemž musí doložit musí souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce. U dvojic musí předchozí podmínku splnit oba dva účastníci.

Kategorie:
  • Jednotlivci – hlavní kategorie - muži, ženy a rozdělení do věkových kategorií do 34, 35 – 49 a 50 a více.
  • Dvoučlenné týmy - hlavní kategorie - muži, ženy, mix a následné rozlišení do věkových kategorií, do součtu 69 let včetně, 70 – 89, 90 let a více … (součet roků závodníků – např.1.závodník rok narození 16.9.1980, 2.závodník rok narození 13.1.1973 tj. 35+43=78 let). Bere se přesný datum narození.

Startovné: 444 Kč/osoba. Lhůty pro zaplacení startovného jsou 14 dní. Potvrzující email přijde kapitánovi registrujícího týmu. Možnost dokoupení nabízených produktů-bavlněné trika - 120 Kč/sk,pamětní trika INOV-8 Base Elite Merino krátký rukáv - 696 Kč/ks, dlouhý rukáv - 856 Kč/ks, čelovka Emos - 399 Kč/ks, balíčky Enervite - MINI - 320 Kč/ks, OPTIMAL - 450 Kč/ks.

Akreditace na závod: Proběhne na základně závodu v kulturním domě v Rajnochovicích buď dne 12.8.2016 v době od 16 do 21 hod a nebo v den závodu od 6 do 7.30 hod. Závodní tým obdrží mapu závodu, identifikační náramek - čip, kartu týmu, lístky na občerstvení, startovní tašku s prezenty apod.

V ceně startovného je: 5 občerstvovacích stanic (ovoce, iontové nápoje, muusli, oplatky, sýry apod.) z toho 2 rychlé (voda, melouny banány), 2 polévky na trati, 1 hlavní jídlo – guláš na základně závodu, nápoj, pamětní dárek, informační materiály od sponzorů, zajištění zázemí a organizace závodu, doprovodný program a základní zdravotní zajištění (každý závodník jde závod na vlastní nebezpečí).

Trasa závodu: Je vedena po turistických trasách Hostýnských vrchů a v devíti případech po individuálně značených tratí - viz. mapa závodu. Celková délka závodu je 64 km s převýšením okolo 3.000 metrů. Závodníci musí projít přes všechny kontrolní body + 2 tajné kontroly, kde bude provedeno potvrzení karty / čipů týmu o průchodu kontrolním bodem. Veškeré informace o trase, kontrolních bodech, turistickém značení a profilu jsou uvedeny v sekci Mapa závodu a nebo Pravidla závodu.

Občerstvovací stanice: Tesák 19,5 km - průchozí stanice s vodou a ionťákem + možná banány, Chvalčov u OÚ - 27,5km - kompletní občerstvovačka, Rusava-Ráztoka - 39,5km - kompletní občerstvovačka + polévka, Troják - 49,5km - průchozí stanice s vodou a ionťákem + možná banány, Tesák, Kamenná chata - 54km - kompletní občerstvovačka + polévka

Ceny: Hlavními cenami u jednotlivců budou ohodnoceny první tři týmy mužů a žen dárkovými poukazy v hodnotách 3.000Kč, 2.000Kč a 1.000Kč. U dvojčlenných týmů budou ohodnoceny hlavními cenami kategorie muži, ženy a mix, taktéž dárkovými poukazy v hodnotách 2 x 3.000Kč, 2 x 2.000Kč a 2 x 1.000Kč. Vedlejšími cenami - věcnými cenami budou ohodnoceny první tři týmy ve všech věkových kategoriích. Dárkové poukazy budou sloužit na odběr zboží ve vybraných prodejnách

Změny v registrací: Budou zpracovány nejpozději do 9.8.2016 a pak případně na místě za jednorázový poplatek 100 Kč/přeregistrace. Zasílat H8preregistrace@gmail.com - vyřizuje p.Pavel Škabraha. Vždy musí kapitán registrovaného týmu poslat email o přeregistraci!

Další informace a pravidla závodu jsou uvedena zde.

INOV-8 Hostýnská stoosma - doprovodná trať k 5.ročníku I8H8

Start: 13.8.2016 v 1:30 hod v Vizovice, Masarykovo náměstí popř. u Sokolovny

Cíl: Rajnochovice u obecního úřadu

Délka tratě: 111 km a 5.050 m převýšení

Celkový časový limit: 26,5 hodin tj.do 14.8.2016 do 4 hod (čas v Rajnochovicích).

Účastnický limit: Max. 100 účastníků

Přihlášky do závodu: Probíhají pouze na internetu Registrace jednotlivci H-108 od dne 13.3.2016, 8 hod (neděle) do 24.4.2016. Po tomto datu budou volné místa nabízena k doregistraci v druhé polovině dubna - informace bude zveřejněna min.7 dní před spuštěním na webu a facebooku.
Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 16 let. Osoby mladší 18 let musí prokázat, že dokončili alespoň dva závody stejného druhu (tj.trailové, terénní) o min. délce 65 km, přičemž musí doložit souhlas rodiče či zákonného zástupce.

Kategorie:
  • Jednotlivci - hlavní kategorie – muži, ženy (dále pak jen pojmenování - týmy) a rozdělení do věkových kategorií do 40 let a nad 40 let včetně.

Startovné: 544 Kč/osoba. Lhůty pro zaplacení startovného jsou 14 dní. Potvrzující email přijde kapitánovi registrujícího týmu. Možnost dokoupení nabízených produktů - doprava z Rajnochovic do Vizovic (odjezd ve 22hod) 50Kč/účastník, bavlněné trika - 120 Kč/ks, pamětní trika INOV-8 Base Elite Merino krátký rukáv - 696 Kč/ks, dlouhý rukáv - 856 Kč/ks, čelovka Emos - 399 Kč/ks, balíčky Enervite - MINI - 320 Kč/ks, OPTIMAL - 450 Kč/ks.

Akreditace na závod: Prezentace proběhne v sokolovně ve Vizovicích mapa dne 12.8.2016 v době od 19 hod do 13.8. 0.45 hod Závodní tým obdrží mapu závodu, identifikační náramek - čip, kartu týmu, lístky na občerstvení, startovní tašku s prezenty apod. Možnost převozu z Rajnochovic do Vizovic busem ve 22 hod.

V ceně startovného je: 8 občerstvovacích stanic (ovoce, iontové nápoje, muusli, oplatky, salámy, sýry apod.) z toho 2 rychlé (voda, melouny banány), 2 polévky na trati, 1 hlavní jídlo – guláš na základně závodu, nápoj, přeprava věcí v uceleném stavu (umístěné v batohu, tašce) z Vizovic do Rajnochovic, pamětní dárek, informační materiály od sponzorů, zajištění zázemí a organizace závodu, doprovodný program a základní zdravotní zajištění (každý závodník jde závod na vlastní nebezpečí).

Trasa závodu: Je vedena po turistických trasách Hostýnsko - Vizovických vrších a v jedenácti případech po individuálně značených tratí - viz. mapa závodu. Celková délka závodu je 111 km s převýšením okolo 5.000 metrů. Závodníci musí projít přes všechny kontrolní body + 2 tajné kontroly, kde bude provedeno potvrzení karty / čipů týmu o průchodu kontrolním bodem. Veškeré informace o trase, kontrolních bodech, turistickém značení a profilu jsou uvedeny v sekci Mapa závodu a nebo Pravidla závodu.

Občerstvovací stanice:Baťková 13,8 km, Rusava u Okluku 30 km, Rajnochovice 47 km, Tesák 66,5 km - průchozí stanice s vodou a ionťákem + možná banány, Chvalčov u OÚ - 74,5km - kompletní občerstvovačka, Rusava-Ráztoka - 84,5km - kompletní občerstvovačka + polévka, Troják - 96,5km - průchozí stanice s vodou a ionťákem + možná banány, Tesák, Kamenná chata - 101km - kompletní občerstvovačka + polévka

Ceny: Hlavními cenami u jednotlivců budou ohodnoceny první tři týmy mužů a žen dárkovými poukazy v hodnotách 3.000Kč, 2.000Kč a 1.000Kč. Vedlejšími cenami - věcnými cenami budou ohodnoceny první tři týmy ve všech věkových kategoriích. Dárkové poukazy budou sloužit na odběr zboží ve vybraných prodejnách

Změny v registrací: Budou zpracovány nejpozději do 9.8.2016 a pak případně na místě za jednorázový poplatek 100 Kč/přeregistrace. Přeregistrace a dotazy zasílejte na H108zavod@gmail.com - vyřizuje p.Pavel Škabraha. Vždy musí kapitán registrovaného týmu poslat email o přeregistraci!

Další informace a pravidla závodu jsou uvedena zde.