Přeregistrace týmu

Přeregistrace je dostupná pouze týmům, které již zaplatily startovné.