Přeregistrace týmu

Přeregistrace je dostupná pouze týmům, které již zaplatily startovné.

Přeregistrace týmů - postup a pravidla

  1. Pro přeregistraci registrovaného týmu na jiný nový tým (dvojici,jednotlivci) je nutné získat aktivační kódy na odkaze ZDE. Jednotlivec získá jeden aktivační kód a dvojice získají dva aktivační kódy
  2. Získání aktivačního kódu mohou pouze týmy, které mají zaplacené startovné a zadají do "Získat aktivační kódy" email kapitána registrovaného týmu a variabilní symbol uvedený potvrzujícím emailu získaný při registraci. Jestliže fakt nemůžete potrvzující email s v.s. dohledat, dejte napište email na hostynskaosma@gmail.com.
  3. Jestliže je registrovaný tým, který již má získané aktivační kódy, domluvený s novým registrujícím se týmem, zašle mu Získané aktivační kódy, které pak nový tým využije pro REGISTRACI JEDNOTLIVCE a nebo REGISTRACE DVOJICE.
  4. Pro registraci jednotlivce je zapotřebí jeden aktivační kód a pro registraci dvoje je zapotřebí mít dva aktivační kódy.
  5. Je možno kombinovat kódy od jednotlivců a nebo dvojic např. registrovaná dvojice získá dva aktivační kódy a na základě těchto se mohou registrovat dva jednotlivci (buď nový a nebo jeden nový a druhý ze starého týmu), nebo jedna nová dvojice (buď noví dva členové a nebo jeden starý a druhý nový).