Pravidla závodu INOV-8 Hostýnská osma

1. Registrace na závod

 1. 1.1. Registrace jednotlivců (dále také označení jako tým) a dvoučlenných týmu na závod probíhá na portále hostýnské osmy Registrace jednotlivci, Registrace týmy
 2. 1.2. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodním týmu (název týmu, pohlaví i věkovou kategorii, jména a příjmení závodníků, datum narození, email, telefonní kontakt, národnost)
 3. )
 4. 1.3. Kategorie Hostýnské osmy jsou - jednotlivci a dvojice. Jednotlivci mají hlavní kategorie muži, ženy a následně s rozdělením do vedlejších věkových kategorií - do 34 let (včetně), 35 – 49 let (včetně), a nad 50 let. Dvoučlenné týmy mají hlavní kategorie sloučeny dohromady (muži, ženy, mix-kdo bude první vyhrává) a následné rozdělením do vedlejších věkových kategorií mají do 69 let, od 70 do 89 a 90 let a více (součet roků závodníků – např.1.závodník rok narození 16.9.1980, 2.závodník rok narození 13.1.1973 tj. 40+48=88 let). Bere se přesný datum narození.
 5. 1.4. Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 16 let. Osoby mladší 18 let musí prokázat, že dokončili alespoň dva závody stejného druhu (tj.trailové, terénní) o min. délce 42 km, přičemž musí doložit musí souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce. U dvojic musí předchozí podmínku splnit oba dva účastníci.
 6. 1.5. Registrace probíhá pouze na internetu a to ve dvou vlnách. 1. vlna od 31.5.2021 12:00 je určena vytrvalým účastníkům Hostýnské osmy, kteří se již zúčastnili min. 8x Hostýnské osmy. 2. vlna-hlavní bude spuštěna dne 2.6.2021 (středa) od 20:00 do naplnění kapacity závodu tj.do 500 účastníků. Registrace týmu je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku X-Trail RychloHrad (startovné posílá kapitán za celý tým a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu).
  Cena startovného na hlavní trasu INOV-8 Hostýnské osmy je 680 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 5 pracovních dní od registrace do závodu.
  Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na účet X-Trail RachloHrad,z.s. bude tým ze startovní listiny vymazán.
 7. 1.6. Zaplacené startovné je nevratné, avšak tým který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému týmu – tomuto slouží odkaz diskuze - Nabídka / poptávka registrace. Pro změnu registrace je nutné si archivovat potvrzující email, který pak bude slouží pro případnou samopřeregistraci (variabilní symbol a email).
 • 1.7. Vrácení zaplacené registrace ve výši 75% dochází pouze za rapidního zhoršení koronavirové situace a reakce Vlády ČR na tuto situaci, resp. zpřísnění restrikcí a opatření proti shromažďování více osob na jednom místě. Balíčky zaplacené při registraci se budou za této situace rozesílat účastníkům závodu na jimi uvedenou adresu a na jejich náklady, příp.bude možný osobní odběr.
 • 1.8. Pokud Vláda ČR zpřísní podmínky konání veřejných akcí, bude se organizátor řídit nařízeními Vlády ČR.
 • 1.9. Při změně kapacity závodu nezaviněné organizátorem, bude brán zřetel na čas připsání platby startovného na účet organizátora (stylem – kdo dřív přijde, …). Závodníci, kteří tímto zůstanou pod pomyslnou čarou dostanou 80% startovného zpět.
 • 1.10. ITRA bodové hodnocení závodu pro ročník 2021 nebude.

  2. Akreditace do závodu na místě

  1. 2.1. Týmy se před startem závodu I8H8 musí akreditovat na místě v kulturním středisku v Rajnochovicích a to buď dne 13.8.2021 od 16 do 21 hod a nebo těsně před závodem dne 14.8.2021 od 6 do 7.20 hod.
  2. 2.2. Při akreditaci týmu bude provedena kontrola totožnosti závodníků vůči registraci na internetu, kontrola povinné výbavy, čestného prohlášení o bezinfekčnosti staženého z webu závodu a výběr 100 Kč zálohy na čip. Budou brány pouze stokorunové bankovky! Změna registrovaných členů nebude možná. Přeregistrace do závodu je možná pouze do 9.8.2021 a to samoobslužným odkazem http://hostynskaosma.cz/reregister.html, kde kapitán registrovaného týmu uvede svůj email a variabilní symbol vygenerovaný při registraci...získá aktivační kódy na základě kterých se může on nebo jiný nový účastník zaregistrovat. Přeregistrace na místě bude možné provést pouze v pátek 13.8.2021 od 16 hod do 20 hod. Cena za přeregistraci na místě činí 100 Kč/přeregistrace týmu. V maximální míře provádějte změnu registrace elektronicky!!! Přeregistraci je možné provádět z H8 na H108, z H8 na H8, ne však z H108 na H8....děkujeme za pochopení.
  3. 2.3. Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu, identifikační náramek s čipem, kartu týmu, poukazy na jídlo a pití během závodu (1 x pivo/kofola, 1 x guláš), propagační materiály, dárek apod.
  4. 2.4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
  5. 2.5. Povinná výbava na závodníka v závodě: plně nabitý a funkční mobilní telefon, min.0,5l tekutiny (voda, ionťák apod.), bidon / camel bag na trasu o min. objemu 0,5 litru, KELÍMEK na nápoje na občerstvovací stanice. Závodník bere na zřetel, že na občerstvovacích stanicích se nebudou nalévat tekutiny, kromě polévky, do jednorázových kelímků. Doporučená výbava: alu folie, funkční čelovka - bude kontrolována na poslední kontrole (název kontroly bude zveřejněn v průběhu června) před setměním (jestli čelovku účastník mít nebude u sebe, nebude mu potvrzena kontrolní karta a nebo sejmut čip).

  3. Start a pohyb po trati

  1. 3.1. Start závodu I8H8 je dne 14.8.2021 v 8:00 hodin před obecním úřadem v Rajnochovicích. Časový limit na dokončení trasy je 17,5 hodin, tj. do 15.8.2021 01:30 hodin.
  2. 3.2. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (je domluvena základní zdravotnická péče od Rescue teamu-zázemí na Tesáku). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celého závodu Hostýnské osmy, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
  3. 3.3. Tým musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly a pomoc jen v rámci týmu (u dvoučlenného týmu). Doporučeny jsou trekové hole.
  4. 3.4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
  5. 3.5. Týmy se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značené organizátory.
  6. 3.6. Týmy musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat kartou týmu nebo identifikačním náramkem s čipem, na kterém bude zaznačen průchod kontrolním bodem. Dvoučlenné týmy musí trasu zdolávat spolu, pak především musí projít časovými bránami současně.
   Kontrolní místa na trati INOV-8 Hostýnské osmy 2021 jsou zatím v JEDNÁNÍ....budou doplněna do konce června 2021. Děkujeme za pochopení.
   NÍŽE UVEDENÉ KONTROLY JSOU Z ROKU 2020-ZANECHÁNY PRO UKÁZKU ;-)
   1. Jehelník - 10,3 km - 10:30 - CVAK
   2 Chvalčov,OÚ - 16,1 km - 12:00 - ČIP - rychlá občerstvovačka
   3. Sv.Hostýn,stánky - 18,5 km - 12:45 - CVAK
   4. Obřany - 22,9 km - 14:00 - CVAK
   5. Rusava,Ráztoka - 28,1 km - 15:15 - ČIP - klasická občerstvovačka
   6. Vítová,Velá - 34,1 km - 16:45 - CVAK
   7. Vlčková, OÚ - 39,7 km - 18:00 - ČIP - klasická občerstvovačka + polévka
   8. Pod Humencem - 46,7 km - 18:45 - CVAK
   9. Hošťálková - 50,2 km - 20:45 - ČIP - klasická občerstvovačka
   10. Tesák,tur.chata - 56,4 km - 22:15 - ČIP - klasická občerstvovačka + polévka
   11. Kelčský Javorník - 60,8 km - 23:30 - CVAK

   pozn.čip - čipová kontrola, cvak - cvakací kontrola do kontrolní kartičky, čip + cvak - kombinace ;-)

   Jestliže tým přijde na kontrolní místo po časové bráně, nebude mu označena týmová karta popř. nebude provedeno načtení čipu a v závodu končí.
  7. 3.7. Kartu týmu a identifikační pásek s čipem nesmí závodící tým ztratit, poškodit a sám si ji označit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu tým diskvalifikován.
  8. 3.8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
  9. 3.9. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
  10. 3.10. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
  11. 3.11. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
  12. 3.12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
  13. 3.13. Možnosti diskvalifikace týmu:
   • ztráta týmové karty
   • ztráta identifikačního náramku s čipem
   • neprojití kontrolního místa
   • příchod na kontrolní místo po časové bráně
   • chození mimo trať – zkracování tratě
   • nedokončení závodu
   • nedodržená povinná výbava

   4. Občerstvovací stanice

  14. 4.1. Před příchodem do občerstvovací stanice si závodník vydezinfikuje ruce předem připravenou dezinfekcí organizátora.
  15. 4.2. Před samotným občerstvením závodníka dojde k sejmutí jeho čipu nebo procvaknutí závodní karty.
  16. 4.3. Jakékoliv tekutiny, kromě polévky, nebudou nalévány do jednorázových kelímků.
  17. 4.4. Všechny odpadky vyhodit do připravených pytlů a pokud možno vytřídit plastové obaly a jiné.
   1. Pravidla závodu INOV-8 Hostýnská stoosma - 105 / 5.050m+

    1. Registrace na závod

    1. 1.1. Registrace je pouze jednotlivce (dále také označení jako tým)do závodu bude probíhat na portále Hostýnské osmy Registrace Hostýnská stoosma
    2. 1.2. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodním týmu (název týmu, pohlaví i věkovou kategorii, jména a příjmení závodníků, datum narození, email, telefonní kontakt, národnost)
    3. )
    4. 1.3. Kategorie Hostýnské stoosmy - H108 jsou - pouze jednotlivci. Jednotlivci mají hlavní kategorie muži, ženy a následně s rozdělením do vedlejších věkových kategorií - do 39 let (včetně) a nad 40 let. Bere se přesný datum narození.
    5. 1.4. Do závodu se mohou přihlásit osoby pouze starší 18 let.
    6. 1.5. Registrace probíhá pouze na internetu a to od 2.6.2021 (středa) od 12:00 až do naplnění kapacity závodu H108 tj.do 150 účastníků. Registrace týmu je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku X-Trail RychloHrad (startovné posílá kapitán za celý tým a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu).
     Cena startovného na INOV-8 Hostýnské stoosmy je 780 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 5 pracovních dní od registrace do závodu.
     Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na účet X-Trail RachloHrad,z.s. bude tým ze startovní listiny vymazán.
    7. 1.6. Zaplacené startovné je nevratné, avšak tým který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému účastníkovi. Je možná pouze přeregistrace v rámci H108, popř. z H8 na H108. K tomuto slouží odkaz diskuze - Nabídka / poptávka registrace. Pro změnu registrace je nutné si archivovat potvrzující email, který pak bude sloužit pro případnou samopřeregistraci.
   2. 1.7. Vrácení zaplacené registrace ve výši 75% dochází pouze za rapidního zhoršení koronavirové situace a reakce Vlády ČR na tuto situaci, resp. zpřísnění restrikcí a opatření proti shromažďování více osob na jednom místě. Balíčky zaplacené při registraci se budou za této situace rozesílat účastníkům závodu na jimi uvedenou adresu a na jejich náklady.
  18. 1.8. Pokud Vláda ČR zpřísní podmínky konání veřejných akcí, bude se organizátor řídit nařízeními Vlády ČR.
 • 1.9. Při změně kapacity závodu nezaviněné organizátorem, bude brán zřetel na čas připsání platby startovného na účet organizátora (stylem – kdo dřív přijde, …). Závodníci, kteří tímto zůstanou pod pomyslnou čarou dostanou 80% startovného zpět.
 • 1.10. ITRA bodové hodnocení závodu pro ročník 2021 nebude.

  2. Akreditace do závodu na místě

  1. 2.1. Týmy se před startem závodu I8H8 musí akreditovat na místě v kulturním středisku v Rajnochovicích a to dne 13.8.2021 od 16 do 21 hod
  2. 2.2. Při akreditaci týmu bude provedena kontrola totožnosti závodníků vůči registraci na internetu, kontrola povinné výbavy, čestného prohlášení o bezinfekčnosti staženého z webu závodu (bude upřesněno dle sdělení vlády ČR) a výběr 100 Kč zálohy na čip. Budou brány pouze stokorunové bankovky! Přeregistrace do závodu je možná pouze do 9.8.2021 a to samoobslužným odkazem http://hostynskaosma.cz/reregister.html, kde kapitán registrovaného týmu uvede svůj email a variabilní symbol vygenerovaný při registraci...získá aktivační kódy na základě kterých se může on nebo jiný nový účastník zaregistrovat. Přeregistrace na místě bude možné provést pouze v pátek 13.8.2021 od 16 hod do 20 hod. Cena za přeregistraci na místě činí 100 Kč/přeregistrace týmu. V maximální míře provádějte změnu registrace elektronicky!!!
  3. 2.3. Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu, identifikační náramek s čipem, kartu týmu, poukazy na jídlo a pití během závodu (1 x pivo/kofola, 1 x guláš), propagační materiály, dárek apod.
  4. 2.4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
  5. 2.5. Povinná výbava na závodníka v závodě: plně nabitý a funkční mobilní telefon, ALU folie, funkční čelovka + náhradní baterie, min.0,7l tekutiny (voda, ionťák apod.), bidon / camel bag na trasu o min. objemu 0,5 litru, KELÍMEK na nápoje na občerstvovací stanice. Závodník bere na zřetel, že na občerstvovacích stanicích se nebudou nalévat tekutiny, kromě polévky, do jednorázových kelímků.

  3. Start a pohyb po trati

  1. 3.1. Start závodu H108 je dne 14.8.2021 v 0:01 hodin před obecním úřadem v Rajnochovicích. Časový limit na dokončení trasy je 25,5 hodin, tj. do 15.8.2021 01:31 hodin.
  2. 3.2. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (je domluvena základní zdravotnická péče od Rescue teamu-zázemí na Tesáku). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celého závodu Hostýnské osmy, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
  3. 3.3. Účastník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Doporučeny jsou trekové hole.
  4. 3.4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
  5. 3.5. Týmy se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značené organizátory.
  6. 3.6. Týmy musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat kartou týmu nebo identifikačním náramkem s čipem, na kterém bude zaznačen průchod kontrolním bodem. V noční části H108 nebudou živé kontroly, ale pouze viditelně zavěšené cvakací kleště na rozcestníku / kontrolním bodě. Na těchto kontrolách si musí účastník provést cvaknutí kartičky sám.
   Kontrolní místa na trati INOV-8 Hostýnské stoosmy 2021 jsou zatím v JEDNÁNÍ....budou doplněna do konce června 2021. Děkujeme za pochopení.
   UKÁZKA KONTROL Z MINULÉHO ROČNÍKU.......
   jEN NÁSTŘEL KAMA SE PŮJDE ;-) - Rajnochovice - přehrada Bystřička - Kateřinice - Tesák, kamenná chata - Jehelník - Chvalčov - Sv.Hostýn - Rusava, ČOV - Rusava, U Obrázku - Rusava, Ráztoka - Pardus - Obřany - Tesák, kamenná chata - Rajnochovice.
   1. Jehelník - 10,3 km - 10:30 - CVAK
   2 Chvalčov,OÚ - 16,1 km - 12:00 - ČIP - rychlá občerstvovačka
   3. Sv.Hostýn,stánky - 18,5 km - 12:45 - CVAK
   4. Obřany - 22,9 km - 14:00 - CVAK
   5. Rusava,Ráztoka - 28,1 km - 15:15 - ČIP - klasická občerstvovačka
   6. Vítová,Velá - 34,1 km - 16:45 - CVAK
   7. Vlčková, OÚ - 39,7 km - 18:00 - ČIP - klasická občerstvovačka + polévka
   8. Pod Humencem - 46,7 km - 18:45 - CVAK
   9. Hošťálková - 50,2 km - 20:45 - ČIP - klasická občerstvovačka
   10. Tesák,tur.chata - 56,4 km - 22:15 - ČIP - klasická občerstvovačka + polévka
   11. Kelčský Javorník - 60,8 km - 23:30 - CVAK

   pozn.čip - čipová kontrola, cvak - cvakací kontrola do kontrolní kartičky, čip + cvak - kombinace ;-)

   Jestliže tým přijde na kontrolní místo po časové bráně, může si označit sám týmovou kartičku + provedení fotodokumentace o návštěvě kontroly. Tento účastník nebude vyhodnocen a bude uveden na konci výsledkové listiny.
  7. 3.7. Kartu týmu a identifikační pásek s čipem nesmí závodící tým ztratit, poškodit a sám si ji označit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu tým diskvalifikován.
  8. 3.8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
  9. 3.9. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
  10. 3.10. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
  11. 3.11. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
  12. 3.12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
  13. 3.13. Možnosti diskvalifikace týmu:
   • ztráta týmové karty
   • ztráta identifikačního náramku s čipem
   • neprojití kontrolního místa
   • příchod na kontrolní místo po časové bráně
   • chození mimo trať – zkracování tratě
   • nedokončení závodu
   • nedodržená povinná výbava

   4. Občerstvovací stanice

  14. 4.1. Před příchodem do občerstvovací stanice si závodník vydezinfikuje ruce předem připravenou dezinfekcí organizátora.
  15. 4.2. Před samotným občerstvením závodníka dojde k sejmutí jeho čipu nebo procvaknutí závodní karty.
  16. 4.3. Jakékoliv tekutiny, kromě polévky, nebudou nalévány do jednorázových kelímků, ale do kelímků účastníků!
  17. 4.4. Všechny odpadky vyhodit do připravených pytlů a pokud možno vytřídit plastové obaly a jiné.