Pravidla závodu

Registrace na závod

 1. Registrace jednotlivců (dále také označení jako tým) a dvoučlenných týmu na závod probíhá na portále hostýnské osmy Registrace jednotlivci, Registrace týmy
 2. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodním týmu (název týmu, pohlaví i věkovou kategorii, jména a příjmení závodníků, datum narození, email, telefonní kontakt, národnost)
 3. )
 4. Kategorie Hostýnské osmy jsou - jednotlivci a dvojice. Jednotlivci mají hlavní kategorie muži, ženy a následně s rozdělením do vedlejších věkových kategorií - do 34 let (včetně), 35 – 49 let (včetně), a nad 50 let. Dvoučlenné týmy mají hlavní kategorie sloučeny dohromady (muži, ženy, mix-kdo bude první vyhrává) a následné rozdělením do vedlejších věkových kategorií mají do 69 let, od 70 do 89 a 90 let a více (součet roků závodníků – např.1.závodník narozen 16.9.1980, 2.závodník narozen 13.1.1973 tj. 38+46=84 let).
 5. Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 16 let. Osoby mladší 18 let musí prokázat, že dokončili alespoň dva závody stejného druhu (tj.trailové, terénní) o min. délce 42 km, přičemž musí doložit musí souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce. U dvojic musí předchozí podmínku splnit oba dva účastníci.
 6. Registrace probíhá pouze na internetu a to ve dvou vlnách. 1. vlna od 14.4.2019 je určena vytrvalým účastníkům Hostýnské osmy, kteří se již zúčastnili min. 6x Hostýnské osmy. 2. vlna-hlavní bude spuštěna dne 17.4.2019 (středa) od 20:00 do 5.8.2019 a nebo do naplnění kapacity závodu tj.do 600 účastníků. Případná doregistrace volných míst bude probíhat losem a to z došlých žádostí na email hostynskaosma@gmail.com v době, která bude přesně určena a zveřejněna v aktualitách na webu I8H8. Veškeré informace o losování volných míst budou zveřejněné v aktualitách a na facebooku a to min.7 dní před spuštěním. Registrace týmu je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku X-Trail RychloHrad (startovné posílá kapitán za celý tým a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu).
  Cena startovného na hlavní trasu INOV-8 Hostýnské osmy je 600 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 14 dní od registrace do závodu.
  Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na účet X-Trail RachloHrad,z.s. bude tým ze startovní listiny vymazán.
 7. Zaplacené startovné je nevratné, avšak tým který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému týmu – tomuto slouží odkaz diskuze - Nabídka / poptávka registrace. Pro změnu registrace je nutné si archivovat potvrzující email, který pak bude sloužit k samopřeregistraci.

Akreditace do závodu na místě

 1. Týmy se před startem závodu I8H8 musí akreditovat na místě v kulturním středisku v Rajnochovicích a to buď dne 9.8.2019 od 16 do 21 hod a nebo těsně před závodem dne 10.8.2019 od 6 do 7.30 hod.
 2. Při akreditaci týmu bude provedena kontrola totožnosti závodníků vůči registraci na internetu. Změna registrovaných členů bude možná. Přeregistrace do závodu je možná pouze do 7.8.2019 a to somobslužným odkazem http://hostynskaosma.cz/reregister.html, kde kapitán registrovaného týmu uvede svůj email a variabilní symbol vygenerovaný při registraci...získá aktivační kódy na základě kterých se může on nebo jiný nový účastník zaregistrovat. Přeregistrace na místě je možná, ale nutné je aby kapitán měnícího se týmu poslal informaci o přeregistraci na hostynskaosma@gmail.com. Kapitán vždy uvede info jaký tým se přeregistrovává a jaká změna nastane. Přeregistrace na místě bude možné provést od 9.8.2019, 16 hod do 10.8.2019 do 6:45 hod. Cena za přeregistraci na místě činí 100 Kč/přeregistrace týmu. V maximální míře provádějte změnu registrace elektronicky!!!
 3. Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu, identifikační náramek s čipem, kartu týmu, poukazy na jídlo a pití během závodu (1 x pivo/kofola, 1 x guláš), propagační materiály, dárek apod.
 4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
 5. Povinná výbava na závodníka v závodě: plně nabitý a funkční mobilní telefon, min.0,5l tekutiny (voda, ionťák apod.), KELÍMEK / bidon / camel bag na nápoje na občerstvovací stanice.
  Doporučená povinná výbava: alu folie, funkční čelovka - bude kontrolována na poslední kontrole (název kontroly bude zveřejněn v průběhu června) před setměním (jestli čelovku účastník mít nebude u sebe, nebude mu potvrzena kontrolní karta a nebo sejmut čip).

Start a pohyb po trati

 1. Start závodu I8H8 je dne 10.8.2019 v 8:00 hodin před obecním úřadem v Rajnochovicích. Časový limit na dokončení trasy je 18,5 hodiny.
 2. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (je domluvena základní zdravotnická péče od Rescue teamu-zázemí na Tesáku). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celého závodu Hostýnské osmy, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
 3. Tým musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly a pomoc jen v rámci týmu (u dvoučlenného týmu). Doporučeny jsou trekové hole.
 4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 5. Týmy se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značené organizátory.
 6. Týmy musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat kartou týmu nebo identifikačním náramkem s čipem, na kterém bude zazačen průchod kontrolním bodem. Dvoučlenné týmy musí trasu zdolávat spolu, pak především musí projít časovými bránami současně.
  Kontrolní místa na trati INOV-8 Hostýnské osmy 2019 jsou zatím v JEDNÁNÍ....budou doplněna do konce června 2019. Děkujeme za pochopení.
  Jen pro představu, kontrolní místa z roku 2018 - PRO ROK 2019 BUDOU UPŘESNĚNA DO KONCE KVĚTNA 2019
  1. Lázy, Okraj - 5,2 km - 9:30 - CVAK
  2 Tesák, chata Slovan - 17,1 km - 12:15 - ČIP - rychlá občerstvovačka
  3. Jehelník - 19,9 km - 13:00 -  CVAK
  4. Chvalčov,OÚ - 24,3 km - 14:15 -  ČIP  - klasická občerstvovačka
  5. Sv.Hostýn,stánky - 26,9 km - 15:00 -  CVAK
  6. Rusava,ČOV          - 31,1 km - 16:00 -  ČIP   - klasická občerstvovačka + polévka
  7. Křídlo,zříc      - 33,4 km - 16:30 -  CVAK
  8. Vítová, chaty - 43,6 km - 19:15 -  ČIP 
  9. Rusava,Ráztoka   - 50,8 km - 21:15 -  ČIP   - klasická občerstvovačka
  11.Obřany              - 55,5 km - 22:45 -  CVAK
  10.Tesák,tur.chata     - 60,2 km - 00:00 -  ČIP   - klasická občerstvovačka + polévka
  12.Kelčský Javorník    - 64,2 km - 1:00 -  CVAK

  pozn.čip - čipová kontrola, cvak - cvakací kontrola do kontrolní kartičky, čip + cvak - kombinace ;-)

  Jestliže tým přijde na kontrolní místo po časové bráně, nebude mu označena týmová karta popř. nebude provedeno načtení čipu a v závodu končí.
 7. Kartu týmu a identifikační pásek s čipem nesmí závodící tým ztratit, poškodit a sám si ji označit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu tým diskvalifikován.
 8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
 9. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 10. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 11. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 13. Možnosti diskvalifikace týmu:
  • ztráta týmové karty
  • ztráta identifikačního náramku s čipem
  • neprojití kontrolního místa
  • příchod na kontrolní místo po časové bráně
  • chození mimo trať – zkracování tratě
  • nedokončení závodu
  • nedodržená povinná výbava